April 2018

Toegelaten tot de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren.

December 2017

Het is zover, de rechtbank heeft mij benoemd tot professioneel mentor van een persoon. Heel bijzonder om na een gedegen aanloopperiode, nu dan in de pratijk aan de slag te mogen gaan.

November 2017

Na een periode van informatie en verklaringen aanleveren, wachten op het beoordelen hiervan door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM - onderdeel van de rechtbank Oost-Brabant heb ik schriftelijk bevestigd gekregen dat ik met BeHulpSaam officieel ben toegelaten als professioneel mentor. Ik ben hier heel erg blij mee! Daar waar mijn hart ligt, behulpzaam zijn voor de medemens, kan ik nu ook als professional uitvoeren. Ik ben dankbaar dat ik dit mag doen.

Zie hieronder voor een citaat uit deze officiele bevestiging.

Geachte mevrouw Brinkerhof-Hulshof,

Naar aanleiding van het gesprek met mevrouw mr. XXXXX op 2 november 2017 bekrachtig ik hierbij uw benoeming als beschermingsbewindvoerder wat betekent dat u voldoet aan de per 1 april 2014 geldende kwaliteitseisen en dat u op de landelijke lijst van benoembare professionele bewindvoerders, curatoren en mentoren bent geplaatst.

Uit de plaatsing op de landelijke lijst vloeit voort dat u ook als beschermingsbewindvoerder bij de overige rechtbanken benoembaar bent.

 

Augustus 2017

Erve Bussink zorg en revalidatie te Haarlo en BeHulpSaam zijn een samenwerking aan gegaan. Dit gebeurt met veel enthousiasme en passie voor de medemens. Erve Bussink is een zorgboerderij voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).  Zie voor meer informatie over Erve Bussink www.ervebussink.nl
Erve Bussink heeft veel ervaring met betrekking tot het runnen van een zorgboerderij. BeHulpSaam heeft veel expertise op het gebied van begeleiden van mensen met NAH. Zorgboerderij + expertise NAH = een prettige, zinvolle plek voor de mens met NAH.