Algemeen

BeHulpSaam biedt mentorschap en ambulante begeleiding aan. Waarbij het de bedoeling is dat de hoofdwerkzaamheden voornamelijk uit professioneel mentorschap bestaan.
Waarom dan ook ambulante begeleiding aanbieden? Omdat ik door de jaren heen heb ervaren dat focus op één doel heel effectief is, maar dat het ook andere mooie kansen uitsluit. Te breed focussen zorgt voor ‘dwalen’ en te weinig richting. Voor mij is zowel professioneel mentorschap en ambulante begeleiding aanbieden een mooie balans tussen focus en mooie kansen kunnen grijpen.
Doordat ‘ik’ BeHulpSaam ben zijn er directe contacten. Vanaf eerste kennismaking, de afgesproken ondersteuning, tot en met het afronden van de dienstverlening.
Bij mentorschap zal er voornamelijk een langer durend contact worden opgebouwd. Bij ambulante begeleiding kan dit meer variëren.
Wat belangrijk is om te weten. Iemand waarvan ik als mentor wordt benoemd zal nooit of te nimmer ook ambulante begeleiding via BeHulpSaam mogen ontvangen. En dit geldt ook andersom; ontvang je ambulante begeleiding dan zal ik niet benoemd mogen worden tot mentor.

Mentorschap

BeHulpSaam is er als professioneel mentor voor mensen (van 18 jaar en ouder) om als wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger op te treden, als iemand niet meer (voldoende) zelf kan beslissen over zijn/haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor wordt benoemd door de rechtbank.
Mijn uitgangspunt is om aan te sluiten bij het leven van degene. Waar mogelijk worden beslissingen samen genomen, waar nodig zal ik als mentor de beslissing nemen, maar dit zal altijd in het belang van desbetreffende persoon zijn.
Een mentor mag niet beslissen over hoogstpersoonlijke zaken, zoals: echtscheidingsverzoek indienen, testament maken, beslissen over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Ook heeft een mentor geen bevoegdheden met betrekking tot financiën. Indien dit wel wenselijk is zal er een bewindvoerder moeten worden benoemd door de rechtbank.
Goed om te weten; BeHulpSaam is zelfstandig en onafhankelijk, ik ben er dus écht voor de cliënt. Waar nodig zal er worden samen gewerkt met familie, hulpverleners.
Professionele mentoren moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen die jaarlijks door de overheid worden gesteld en gecontroleerd.
 
Interesse in meer informatie over mentorschap, klik dan op de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap

Ambulante begeleiding

Hieronder kan alle ondersteuning, begeleiding, hulp vallen waarvan u denkt dat BeHulpSaam iets zou kunnen betekenen. De begeleiding vindt thuis plaats en/of in de leefomgeving (zoals werkplek, school). De financiering dient wel vanuit een PGB of vanuit eigen middelen plaats te vinden.
Ook kan een organisatie BeHulpSaam (tijdelijk) inhuren; bijvoorbeeld om gebruik te maken van mijn expertise op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Neem gerust contact op om van gedachten te wisselen of de vraag, en hetgeen BeHulpSaam te bieden heeft bij elkaar aansluiten.