Voor wie is mentorschap?

Begeleiding BerkellandBeHulpSaam kan o.a. mentorschap vervullen voor volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), mensen met een verstandelijke beperking, mensen met autisme of met een aan autisme verwante stoornis, ouderen.
Mentorschap wordt als volgt omschreven: Samen met of voor iemand die dat niet (helemaal) zelf (meer) kan beslissingen nemen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
Als mentor behartig je de persoonlijke belangen van een meerderjarige. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat er rekening wordt gehouden met wat de persoon zelf kan en wat zijn/haar wensen zijn. Is dit overleg, om welke reden dan ook, niet meer mogelijk dan wordt er gehandeld in de geest van die persoon.
Een familielid/naaste kan worden benoemd als mentor. Soms is er geen familie/naaste die de persoonlijke belangen kan bewaken en voor de desbetreffende persoon kan opkomen. Terwijl het wel heel belangrijk kan zijn dat er iemand is, die naast de betrokkene staat en meekijkt en bevoegd is om beslissingen te nemen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Die iemand kan ‘ik’ zijn.