Wat is mentorschap?

Begeleiding BerkellandBeHulpSaam is er als professioneel mentor voor mensen (van 18 jaar en ouder) om als wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger op te treden, als iemand niet meer (voldoende) zelf kan beslissen over zijn/haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor wordt benoemd door de rechtbank.
Mijn uitgangspunt is om aan te sluiten bij het leven van degene. Waar mogelijk worden beslissingen samen genomen, waar nodig zal ik als mentor de beslissing nemen, maar dit zal altijd in het belang van desbetreffende persoon zijn.
Een mentor mag niet beslissen over hoogstpersoonlijke zaken, zoals: echtscheidingsverzoek indienen, testament maken, beslissen over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Ook heeft een mentor geen bevoegdheden met betrekking tot financiën. Indien dit wel wenselijk is zal er een bewindvoerder moeten worden benoemd door de rechtbank.
Goed om te weten; BeHulpSaam is zelfstandig en onafhankelijk, ik ben er dus écht voor de cliënt. Waar nodig zal er worden samen gewerkt met familie, hulpverleners.
Professionele mentoren moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen die jaarlijks door de overheid worden gesteld en gecontroleerd.
 
Interesse in meer informatie over mentorschap, klik dan op de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap